Praktisk flygning

Har du drömt om att få flyga helikopter själv och ha ett eget certifikat? Vi utbildar dig så att du kan ta ett Private Pilot License (PPL), som innebär att du kan flyga själv, eller med dina vänner. Du får dock inte jobba som helikopterpilot, utan då krävs vidareutbildning till ett Commercial Pilot License (CPL).

Den praktiska flygningen genomförs hos oss på Grenegård, men under utbildningen åker vi också till andra flygplatser för skolning. Du måste även ha fyllt minst 17 år.

För att ta ett privat helikoptercertifikat behöver du minst*

 • Totaltid 45 timmar i helikopter
 • 25 timmar i dubbelkommando
 • 10 timmar soloflygning (varav 5 h av dessa är distansflygning)

Flygutbildningen omfattar grunderna hur helikoptern fungerar, navigation, utelandningar på olika platser och nödförfarandesträning.

(* Minsta timkravet som krävs enligt EASA:s regelverk, men beroende på hur ofta/sällan du flyger kan behöva mer träning. Normalt flyger man upp för ett certifikat på ca 45-50 h)

Teori för PPL-H

Den teoretiska utbildningen består av 9 st ämnen som du läser på distans via oss. Du får en introduktionskurs på varje ämne, för att sedan med självstudier plugga hemifrån. Vi bistår med kursmaterial, och du får självklart hjälp om du har frågor i något ämne.

De ämnen som man läser är följande:

 • Luftfartsrätt.
 • Människans prestationsförmåga.
 • Meteorologi.
 • Kommunikation
 • Flygningens grundprinciper.
 • Operativa förfaranden.
 • Genomförande och planering av flygningar.
 • Allmän luftfartygskunskap.
 • Navigering.

Efter att du studerat dessa ämnena,  skriver du ett skolprov hos oss för varje ämne som består av 20 frågor. Detta brukar göras i omgångar med ca 2-3 ämnen per gång. Efter godkänt resultat på ett skolprov, kan du skriva upp det ämnet för Transportstyrelsen. Detta görs hos en teori-kontrollant.

Medical klass 2

För att få flyga krävs också att du träffar en flygläkare som utfärdar ett klass 2 medical, som innebär att du uppfyller dom fysiska kraven och har en normal hälsa. Ibland hör man att man ska ha perfekt syn, hörsel och hälsa, men för ett medical klass 2 klarar dom flesta grundkraven. Vi hjälper dig att komma i kontakt med en flygläkare, annars finns det på Transportstyrelsens hemsida hur man enklast kommer i kontakt med en flygläkare närmast dig.

Prisexempel på utbildning:

45 h x 4450 SEK = ca 200 000 SEK
Medicinsk undersökning = 3000 SEK
Teoriböcker/Teorikurs = 10 000 SEK
Provskrivning för Transportstyrelsen = ca 5000 SEK
Uppflygning/Utfärdande av certifikat = 10 000 SEK

TOTAL KOSTNAD = Ca 230 000 SEK