Vi erbjuder samtalsterapi, Kognitiv beteendeterapi, via digitala videosamtal eller IKBT där du arbetar självständigt i självhjälpsprogram.

Individuella samtal: Vi lägger tillsammans upp en plan och vi gör en kartläggning av dina behov vid första samtalet.

IKBT, internetKBT: Här arbetar du självständigt och får hjälp av terapeut via mail en gång i veckan.

De program du kan välja mellan är:
Ångest
Grubbel och Oro
Depression
Stresshantering
Bättre självkänsla
Sömnproblem
Kost och motion
Sundare alkoholvanor
Sluta röka
Hantera smärta